DOI: https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.15.13-28

Доцільність вибору графічних засобів у процесі візуалізації дизайн-об’єктів

Sviatoslav Berdynskykh

Анотація


Робота присвячена принципам застосування зображувальних прийомів проектної графіки.

Передача об’єктивних властивостей дизайн-об’єкта практично реалізується через низку спеціальних зображень. Розкриваючи певну сторону проектного задуму,ці зображення  можуть мати певну емоційну оцінку. Проблема забезпечення функціональності, інформативності, лаконічності та змістовності графічних моделей, а також акцентування закладених автором образних характеристик проектованого об'єкта, спонукає до вирішення питання доцільного вибору графічних засобів.

Виходячи з цього, розроблено рекомендації щодо вибору засобів моделювання певних об’єктивних та суб'єктивних властивостей проектованих форм за наперед визначеними умовами, використовуючи які можна підвищити ефективність графічної репрезентації.

Ключові слова


проектна графіка; графічне моделювання; графічний елемент; об’єктивні властивості форми; візуальний образ; об’єкт проектування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бердинських С. О. Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки [Текст] / С. О. Бердинських // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції // Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VIII Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015», м. Харків, 15–16 жовтня 2015 року / За загал. ред. Даниленка В. Я. – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 7–11.

Бердинських С. О. Композиція графічного простору в репрезентативних завданнях проектування [Текст] / С. О. Бердинських // Сучасні проблеми геометричного моделювання: збірник праць XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 02–05 червня 2015 р. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 14–22.

Бердинських С. О. Визначення пріоритетних принципів створення графічних моделей дизайн-об'єктів [Текст] / С. О. Бердинських // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць / Технічна естетика – К.: "Компрінт", 2016. – Вип. 10. – С. 3–13.

Боумен У. Графическое представление информации / У. Боумен; [пер. с англ.]. – М. : Мир, 1971. – 225 с.

Зайцев К. Г. Графика и архитектурное творчество / К. Г. Зайцев. – М. : Стройиздат, 1979. – 160 с.: ил.

Куликов А. Д. Введение в методику графического художественно-композиционого моделирования / А. Д. Куликов. – Казань. : КГАСА, 1999. – 80 с.

Яковлєв М. І. Геометричні принципи художнього формотворення : Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.01.03 – Технічна естетика / М. І. Яковлєв. – К. : 1999. – 415 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Sviatoslav Berdynskykh

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.