Доцільність вибору графічних засобів у процесі візуалізації дизайн-об’єктів

Автор(и)

  • Sviatoslav Berdynskykh Національна академія мистецтв України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.15.13-28

Ключові слова:

проектна графіка, графічне моделювання, графічний елемент, об’єктивні властивості форми, візуальний образ, об’єкт проектування.

Анотація

Робота присвячена принципам застосування зображувальних прийомів проектної графіки.

Передача об’єктивних властивостей дизайн-об’єкта практично реалізується через низку спеціальних зображень. Розкриваючи певну сторону проектного задуму,ці зображення  можуть мати певну емоційну оцінку. Проблема забезпечення функціональності, інформативності, лаконічності та змістовності графічних моделей, а також акцентування закладених автором образних характеристик проектованого об'єкта, спонукає до вирішення питання доцільного вибору графічних засобів.

Виходячи з цього, розроблено рекомендації щодо вибору засобів моделювання певних об’єктивних та суб'єктивних властивостей проектованих форм за наперед визначеними умовами, використовуючи які можна підвищити ефективність графічної репрезентації.

Біографія автора

Sviatoslav Berdynskykh, Національна академія мистецтв України

Кандидат технічних наук

Посилання

Бердинських С. О. Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки [Текст] / С. О. Бердинських // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції // Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VIII Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015», м. Харків, 15–16 жовтня 2015 року / За загал. ред. Даниленка В. Я. – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 7–11.

Бердинських С. О. Композиція графічного простору в репрезентативних завданнях проектування [Текст] / С. О. Бердинських // Сучасні проблеми геометричного моделювання: збірник праць XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 02–05 червня 2015 р. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 14–22.

Бердинських С. О. Визначення пріоритетних принципів створення графічних моделей дизайн-об'єктів [Текст] / С. О. Бердинських // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць / Технічна естетика – К.: "Компрінт", 2016. – Вип. 10. – С. 3–13.

Боумен У. Графическое представление информации / У. Боумен; [пер. с англ.]. – М. : Мир, 1971. – 225 с.

Зайцев К. Г. Графика и архитектурное творчество / К. Г. Зайцев. – М. : Стройиздат, 1979. – 160 с.: ил.

Куликов А. Д. Введение в методику графического художественно-композиционого моделирования / А. Д. Куликов. – Казань. : КГАСА, 1999. – 80 с.

Яковлєв М. І. Геометричні принципи художнього формотворення : Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.01.03 – Технічна естетика / М. І. Яковлєв. – К. : 1999. – 415 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті