Номенклатура елементів композиції візуальних рекурсивних систем

Автор(и)

  • Anna Heher Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.15.53-63

Ключові слова:

композиція, елементи композиції, об’єкти дизайну, візуальна рекурсивна система (ВРС), рекурсія.

Анотація

В основу дослідження було покладено гіпотезу, що елементи композиції, такі як крапка, лінія, пляма, фактура, текстура, колір, світлотінь, час і рух можуть складати композиційну основу візуальних рекурсивних систем (ВРС). Відтак, на основі візуального обстеження та систематизації, було виокремлено групи ВРС за ознаками формоутворюючих елементів та проведено їх аналіз.

Лінії та лінійні контури часто виступають елементами композиції ВРС у графічному дизайні. Такі ВРС засновані на ритмічному повторі контурних ліній у поєднанні з пропорційною зміною їх метричних характеристик.

Пляма як елемент композиції ВРС найчастіше зводиться до базових форм: квадратних та прямокутних, круглих, трикутних, еліпсоподібних.

Об’ємно-просторова форма є пріоритетною при проектуванні елементів та обладнання в дизайні середовища та промисловому дизайні. Такі форми відрізняються максимальною варіативністю та вигадливістю. Інколи також лягають в основу площинних графічних композиція як імітація об’єму.

Досліджувати рух, як елемент композиції, можна лише загально, адже він здійснюється за рахунок інших елементів, певних об’єктів, дій. В композиції ВРС рух можна вважати допоміжним елементом, що у поєднанні з лінією, плямою та об’ємно-просторовою формою створює додаткове ідейно-емоційне навантаження.

Час, світло та колір як елементи композиції ВРС виступають допоміжними. Найчастіше вони застосовуються в поєднанні з іншими елементами композиції.

Лінія, пляма, об’ємно-просторова форма, можуть бути самостійними елементами ВРС, тоді як час, світло та колір є допоміжними та застосовуються в поєднанні з самостійними елементами.

Біографія автора

Anna Heher, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук

Посилання

Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб. : Азбука-классика, 2005. 240 с.

Кузнецова І. О., Булка С. В. Елементи та правила композиції у візуальній рекламі на транспорті. Сучасні проблеми геометричного моделювання : Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Мелітополь, 2013. С. 95—101.

Pipes A. Foundations of art and design. London: Laurence King Publishing, 2008. 272 p.

Коцик В. А., Рыжов В. П. , Петров В. М. .Этюды по теории искусства. М. : ОГИ, 2004. 368 с.

Флейшман Б. С. Основы системологии. М. : Радио и связь, 1982. 368 с.

Diestel, Reinhard. Graph Theory. New York : Springer-Verlag, Heidelberg, 2010. 451 p.

Guan-Ze Liao, Chun-Wang Sun. Geometric patterns design with recursive pursuit relative motions [Electronic resource]. Режим доступу: http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/liao/index.html.

Gelernter, David. Recursive Structure. [Electronic resource]. Режим доступу: https://edge.org/response-detail/10574

Кузнецова І. О., Сірак В. В. Особливості руху в дизайні інтер’єрів. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: теорія та історія дизайну : зб. наук. праць. Харків : ХДАДМ, 2014. Вип. 3. С. 15–19.

Міз-ан-абім. URL : http://uk.wikipedia.org.

Гегер А.Д. Моделювання візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну. дис…канд. техн. наук : 05.01.03. Київ : КНУБА, 2017. 219 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті