DOI: https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.15.44-52

Використання елементів супрематизму у сучасному дизайні

Maria Vinnychuk, Elena Vasilyeva, Evgenia Golovchanska, Maria Shevchenko, Marina Kolosnichenko

Анотація


У статті розглянуто супрематизм як стильовий напрям дизайну, передумови його виникнення, авторство та історичні аспекти. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій у цьому напрямку. Дано визначення терміну супрематизм як окремого напряму в живописі початку ХХ століття, що, будучи різновидом абстракціонізму, втілювався у комбінаціях різнокольорових площин найпростіших геометричних абрисів (пряма лінія (її товщина і ширина), квадрат, коло, прямокутник). Встановлено, що врівноважені асиметричні супрематичні композиції утворювалися при поєднанні кольорових різних за розміром геометричних фігур. Окреслено головну філософську ідею стилю за визначенням автора супрематизму Казимира Малевича, що полягала у остаточному розриві живопису із зображенням реального світу, коли геометричні фігури заміняли справжній вигляд предметів, для підкреслення емоційного враження від зображуваного. Представлено послідовників супрематизму у художньому мистецтві. Встановлено основні ознаки стилю супрематизм, його практичне і філософське значення, символізм. Зазначено, що особливості супрематичного стилю використовуються практично у всіх напрямках дизайну: архітектурний дизайн, дизайн одягу, дизайн інтер’єру, поліграфічний дизайн, дизайн аксесуарів, ландшафтний дизайн, фуд-дизайн тощо. Охарактеризовано кольорову гаму, форми та лінії, що були застосовані в даному напрямі живопису, наведено приклади декоративного і функціонального використання ознак супрематизму в дизайні інтер’єру та одягу. Розглянуто результати дослідження способів використання елементів стилю супрематизм у сучасному дизайні. Доведено актуальність використання елементів, що притаманні суприматизу як стилю у дизайні завдяки його мінімальному смисловому навантаженню та яскравим акцентам. 

 


Ключові слова


сучасний дизайн; супрематизм; декоративне і функціональне застосування; художнє мистецтво; геометричні фігури; ознаки стилю.

Повний текст:

PDF

Посилання


Невская. А., Галинская И. Супрематизм Казимира Малевича // Вестник культурологии, 2015. С. 55-57.

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. – М.: АСТ-ПРЕСС, Галарт, 2001. 304 с.

Голенок М. П. Философия супрематизма Казимира Малевича // Вестник Вятского государственного университета, 2015. С. 6-9 .

Овшинов А. Н. Философия супрематизма авангардиста Каземира Малевича // Гуманитарий Юга России, Том 6., № 3, 2017. С.99-111.

Рендл М. В. Супрематическая онтология и ее философские аспекты в творчестве К. Малевича // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия, №5, 2015. С. 105-114.

Баранова А. І., Ніколаєва Т. В., Ніколаєва Т. І. Дослідження художньо-композиційних характеристик мистецького напрямку супрематизм в контексті формоутворення сучасного одягу // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 2019. С. 51-54.

Бичковська Л. С., Цьомик В. П. Супрематизм за межею живопису // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія технічні науки. Том 2, № 78, 2017. С. 93-99.

Гнозис. К. Малевич «Супрематизм». URL: http://www.etheroneph.com/gnosis/279-kmalevich-suprematizm.html (дата звернення 20.12.2019 р.).

Малевич К. С. Собрание сочинений: В 5 т., Т. 1. Статьи, манифесты, теоретические сочинения и др. работы. 1913-1929 гг. М., 1995.

Супрематизм. URL: http://www.artlikor.com/page173.html (дата звернення 18.12.2019 р.).

Что супрематизм сделал для моды? URL: https://www.buro247.ua/fashion/encyclopedia/suprematism-in-fashion.html (дата звернення 18.12.2019 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Maria Vinnychuk, Elena Vasilyeva, Evgenia Golovchanska, Maria Shevchenko, Marina Kolosnichenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.