DOI: https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.15.64-74

Необхідність підготовки просторової здатності абітурієнтів

Victoria Honta

Анотація


У статті проводиться аналіз запропонованого методу підготовки просторової здатності абітурієнтів навчальних закладів. Сучасна підготовча освіта в Україні перебуває на новому етапі свого розвитку – становленні як європейської системи освіти. Майбутнє будівельної галузі зокрема визначається процесами євроінтеграції та глобалізації, тому, якісне оновлення змісту, форми та методів організації навчання майбутніх фахівців, внесення доповнень та коректив у систему підготовки абітурієнтів шляхом запровадження сучасних методів, технологій та інноваційних тенденцій з наголосом на просторове мислення є необхідною умовою для подальшого розвитку освітніх реформ. Важливо узгодити національні особливості підготовки фахівців зі світовими стандартами та суспільними потребами. Разом з тим, національний характер освіти не повинен асимілюватись, поступитися своїми національними пріоритетами. 

Ключові слова


просторова уява; розвиток просторової уяви; методи підготовки абітурієнтів; навчальні програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Вуколов В.Н. Пути оптимизации обучения на подготовительном отделении педагогического вуза: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – АГУ. – Алма-Ата, 1981. – 24 с.

Yuliia Riabchun, Tetyana Honcharenko, Victoria Honta, Khrystyna Chupryna, Olena Fedusenko. Methods and Means of Evaluation and Development for Prospective Students’ Spatial Awareness: International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-11, September 2019

Муранова Н.П. Теоретичні і методичні засади фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті: дис. док. пед. наук: 10.00.09 – Тернопіль, –2014. – 490 с.

Гонта В. С. Графічні технологічні засоби розвитку просторової уяви : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.01.01 / Гонта Вікторія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2019. – 21 с.

Honta Victoria (2015). Algorithmization tests development Algorithmization tests development orithmization tests development of spatial imagination// Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. Vol.17, No. 8, 61-66.

Rizzo A., Buckwalter J. G., Neumann U., Kesselman C., Thiebaux M., Larson P., and A. Van Rooyen, "The Virtual Reality Mental Rotation Spatial Skills Project,"CyberPsychology and Behavior, vol. 1, pp. 113-120, 1998.

Guilford, J. P. (1956): The structure of intellect. Psychological Bulletin, Vol 53(4), S. 267-293.

Guenter Maresch; Klaus Scheiber (2017). Practical and Structured Exercises to Train Geometry and Your Spatial Ability,54.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Victoria Honta

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.