Вимоги до дизайну сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель

Автор(и)

  • Svitlana Kysil Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine
  • Olena Safronova Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine
  • Olexandra Shmeliova Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.15.75-82

Ключові слова:

дизайн, сучасне внутрішнє середовище, цивільні будівлі, вимоги, ергономіка, функція, планування.

Анотація

У статті аналізуються і розкриваються новітні вимоги, що висуваються у процесі розробки дизайну сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель. А саме: традиційні (соціально-демографічні, екологічні, економічні, функціональні, ергономічні, художньо-естетичні) і новітні (конструктивно-технологічні, інформативні). Дизайн інтер’єрів цивільного призначення передбачає зовсім нове розуміння дизайн-об’єктів і розглядається у рамках середовищного підходу, згідно з яким простір сприймається не як сукупність окремих речей, а як цілісне предметно-просторове середовище. Встановлено, що процес розробки дизайну інтер’єру цивільних будівель є сприйнятливим до усіх соціально-економічних змін, що відбуваються у суспільстві.

Біографії авторів

Svitlana Kysil, Київський національний університет технологій та дизайну

Кандидат архітектури

Olena Safronova, Київський національний університет технологій та дизайну

Кандидат технічних наук, доцент

Olexandra Shmeliova, Київський національний університет технологій та дизайну

Аспірант

Посилання

Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории / В. Т. Шимко. – Москва: Архитектура-С, 2004. – 408 с.

Гельфонд А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: учеб. пособие / Гельфонд Анна Лазаревна. – Москва: Архитектура - С, 2006. – 280 с., ил.

Абизов В. А. Перспективні напрями розвитку дизайну архітектурного середовища / Вадим Адільєвич Абизов. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну»: Збірник матеріалів, Київ, 20 квітня / КНУТД. – 2018. – С. 103–107.

Олійник О. П. Основи дизайну інтер’єру: навч. посіб. / О. П. Олійник, Л. Р. Гнатюк, В. Г. Чернявський. – Київ: НАУ, 2011. – 228 с.: іл. ISBN 978-966-598-711-6.

Уваров А. В. Экологический дизайн: теория и методология экологического проектирования. – Москва, – 2015. С. 5.

Рунге В. Ф., Манусевич Ю. П. Эргономика в дизайне среды: Учеб. пособие. – Москва: Архитектура-С, 2007. – 328 с.

Мироненко В. П. Эргономические принципы архитектурного проектирования (теоретическо-методологический аспект). – Харьков: Основа, 1997. – 112 с.

Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 3899:2013. – [Чинний від 2014-01-01]. – Київ: Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки НАУ, 2014. – 22 с.

Macmillan, S., 2004. Designing better buildings: quality and value in the built environment. New York: Spoon Press.

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті