DOI: https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.15.75-82

Вимоги до дизайну сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель

Svitlana Kysil, Olena Safronova, Olexandra Shmeliova

Анотація


У статті аналізуються і розкриваються новітні вимоги, що висуваються у процесі розробки дизайну сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель. А саме: традиційні (соціально-демографічні, екологічні, економічні, функціональні, ергономічні, художньо-естетичні) і новітні (конструктивно-технологічні, інформативні). Дизайн інтер’єрів цивільного призначення передбачає зовсім нове розуміння дизайн-об’єктів і розглядається у рамках середовищного підходу, згідно з яким простір сприймається не як сукупність окремих речей, а як цілісне предметно-просторове середовище. Встановлено, що процес розробки дизайну інтер’єру цивільних будівель є сприйнятливим до усіх соціально-економічних змін, що відбуваються у суспільстві.

Ключові слова


дизайн; сучасне внутрішнє середовище; цивільні будівлі; вимоги; ергономіка; функція; планування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории / В. Т. Шимко. – Москва: Архитектура-С, 2004. – 408 с.

Гельфонд А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: учеб. пособие / Гельфонд Анна Лазаревна. – Москва: Архитектура - С, 2006. – 280 с., ил.

Абизов В. А. Перспективні напрями розвитку дизайну архітектурного середовища / Вадим Адільєвич Абизов. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну»: Збірник матеріалів, Київ, 20 квітня / КНУТД. – 2018. – С. 103–107.

Олійник О. П. Основи дизайну інтер’єру: навч. посіб. / О. П. Олійник, Л. Р. Гнатюк, В. Г. Чернявський. – Київ: НАУ, 2011. – 228 с.: іл. ISBN 978-966-598-711-6.

Уваров А. В. Экологический дизайн: теория и методология экологического проектирования. – Москва, – 2015. С. 5.

Рунге В. Ф., Манусевич Ю. П. Эргономика в дизайне среды: Учеб. пособие. – Москва: Архитектура-С, 2007. – 328 с.

Мироненко В. П. Эргономические принципы архитектурного проектирования (теоретическо-методологический аспект). – Харьков: Основа, 1997. – 112 с.

Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 3899:2013. – [Чинний від 2014-01-01]. – Київ: Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки НАУ, 2014. – 22 с.

Macmillan, S., 2004. Designing better buildings: quality and value in the built environment. New York: Spoon Press.

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Svitlana Kysil, Olena Safronova, Olexandra Shmeliova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.