Удосконалення параметрів електронних манекенів для сервісних додатків при візуалізації одягу

Автор(и)

  • Kalina Pashkevich Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Ukraine
  • Olena Kolosnichenko Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Ukraine
  • Marina Lavrenko Компанія Astrafit, Україна, Ukraine
  • Olena Gerasimenko Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Ukraine
  • Olga Yezhovа Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.15.97-108

Ключові слова:

онлайн-примірочна, візуалізація одягу, електронний манекен, посадка одягу, 3D-технологія, морфологія поверхні тіла людини.

Анотація

Проаналізовано сучасні електронні манекени, що використовуються у сервісних додатках візуалізації одягу з урахуванням особливостей тілобудови людини та визначено причини недосконалості віртуальних примірочних. Проведено порівняльний аналіз різних методів отримання інформаційної бази для побудови електронних манекенів та визначено фактори, що впливають на їх відтворення з метою дослідження та подальшого вдосконалення способів розрахунку параметрів електронних манекенів, що забезпечить отримання актуальних даних про посадку виробів на фігурі та реалістичність їх відображення. Для реалізації оцінки якості посадки поясних виробів на електронному манекені визначено антропометричні особливості нижньої частини тулуба жіночих фігур та встановлено залежності антропометричних параметрів, зокрема у розташуванні жировідкладень на означеній ділянці. Отримані результати використано для розробки розрахункового методу, який впроваджено в сервісному додатку Astrafit (Україна) для примірки поясних виробів. Розроблені алгоритми забезпечують оцінку якості посадки одягу на фігурі споживача та можуть бути використані для більш реалістичного відтворення фігури людини в 3D-моделях. Експериментальною перевіркою встановлено, що даний метод може ефективно використовуватись в електронних манекенах та віртуальних примірочних, а достовірність підтверджено статистичними розрахунками. 

Біографії авторів

Kalina Pashkevich, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Доктор технічних наук, професор

Olena Kolosnichenko, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Доктор мистецтв, доцент

Marina Lavrenko, Компанія Astrafit, Україна

Конструктор-дослідник

Olena Gerasimenko, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Аспірантка

Olga Yezhovа, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

Доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Pashkevych K., Lavrenko M., Gerasymenko O. Analysis of modern computer technologies used for virtual fitting of clothes. Journal of Engineering Science. 2019. P. 66-75. DOI: 10.5281/zenodo.3249190

Кудрявцева Н.В. Метод визначення морфологічного опису найбільш поширених типів фігури людини у досліджуваній вибірці аналітичним шляхом. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2013. №6. С.101-108.

Ручка І. О. Використання сучасних 3D-сканерів для підвищення рівня якості вимірювань. Якість технологій та освіти. 2013. №4. С.56-61.

Lin Sheng-Fuu, Chien Shih-Che. Create a Virtual Mannequin Through the 2-D Image-based Anthropometric Measurement and Radius Distance Free Form Deformation. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2011. Vol. 2, No. 4. P. 60-67.

Баранова Т.М. Промышленный дизайн одежды: Вопрос обеспечения антропометрического соответствия 3-D манекенов САПР фигурам населения. Моделирование в технике и экономике: материалы Международной научно-практической конференции (23-24 марта 2016 года). Витебск : УО "ВГТУ", 2016. С. 485-488.

Офіційний сайт MakeHuman [Електронний ресурс]. URL: http://www.makehumancommunity.org (дата звернення:17.01.2020).

Digital Human Modeling: Apolinex software. Rafal Michalski. URL: http://rafalmichalski.com/software--apolinex-description.php (дата звернення:17.01.2020).

Paquet E., Viktor H. L. Adjustment of virtual mannequins through anthropometric measurements, cluster analysis, and content-based retrieval of 3-D body scans. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2007. Vol. 56, No. 5. Pp. 1924-1929.

Сартасова М.Ю., Худжанов Д.С., Оленчикова Т.Ю. Разработка программного модуля определения антропометрических параметров человека по фотографии. Южно-Уральский Государтвенный университет, Челябинск, 2017. 76 с.

Радченко И. А. Сравнительная характеристика швейной и потребительской классификации типов телосложений женских фигур. Технико-технологические проблемы сервиса. 2015. №1(31). С. 56-62.

Офіційний сайт Astrafit [Електронний ресурс]. URL: http://www.astrafit.com (дата звернення:17.01.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті