Деякі положення психології щодо сприйняття площинних шрифтових композицій

Автор(и)

  • Mykola Yakovlev Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
  • Olena Yaremchuk Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.15.117-129

Ключові слова:

графічний дизайн, площинна композиція, шрифтове угруповання, знаковий образ, психологія, інформація, аркушева графіка.

Анотація

В статті наведено основні положення по сприйняттю шрифтових груп і шрифтових композицій у графічному дизайні. Ці положення сформульовані на основі врахування психофізіологічних особливостей розпізнавання та оцінки зорових образів людиною. Акцентовано, що засвоєння інформації прямо пов'язане зі структурністю етапів сприйняття та засвоєння змісту, а також залежить від співвідношеннями шрифтових знаків і фонової підоснови. Розкрито принципи, засоби та прийоми художнього формоутворення, описано загальні закономірності організації знаків у цілісні угруповання в межах площини аркуша, що має задовольняти вимогам гармонії таких складових. На основі аналізу варіантів поєднання шрифтових знаків в окремі слова, рядки, колонки узагальнено і сформульовано найбільш важливі аспекти ефективності засвоєння текстової інформації.

Перспектива подальших досліджень полягає у використанні наведених основних положень психології сприйняття знаково-символьної шрифтової інформації в проектній практиці графічного дизайну, в науково-дослідній роботі з технічної естетики і мистецтвознавства.

Біографії авторів

Mykola Yakovlev, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор технологічних наук

Olena Yaremchuk, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат мистецтв

Посилання

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Архитектура, 2007. – 391 с.

Боумен У. Графическое представление информации / У. Боумен. – М.: Мир, 1971. – 225 с.

Выгодский Л.С. Психология искусства / Л. Выгодский. – М.: Искусство, 1986. –503 с.

Ганзен В. А. Восприятие целостных объектов / В. А. Ганзен. – Л.: ЛГУ, 1974. – 151 с.

Кудин П.А. Психология восприятия и искусство плаката / П. А. Кудин, Б. Ф. Ломов, А. А. Митькин. – М.: Плакат, 1987. – 208 с.

Лаврентьева К. А. Текст и контекст в графическом дизайне (актуальные проблемы и тенденции визуализации текста): рукопис дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства / К. А. Лаврентьева. – Санкт-Петербург, 2008. – 151 с.

Пидоу Д. Геометрия и искусство / Д. Пидоу. – М.: Мир, 1979. – 336 с.

Психология. Учебник для гуманитарных вузов [ Под общ. ред. В.Н. Дружинина]. – СПб.: Питер, 2001. – С. 176 – 188.

Руубер Г.Г. О закономерностях художественного визуального восприятия / Г. Г. Руубер. – Таллин: Вангус, 1985. – 344 с.

Сомов Ю. С. Композиция в технике / Ю. С. Сомов. – [3-е изд.]. – М.: Машиностроение, 1987. – 288 с.

Шехтер М. С. Зрительное опознание / М. С. Шехтер. – М.: Педагогика, 1981. – 264 с.

Яковлєв М. Композиція + геометрія / М. Яковлєв. – К.: Каравела, 2007. – 240 с.

Яремчук О. Композиційні засади дизайну аркушевих шрифтових видань: рукопис дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства / Яремчук О. – Харків, 2012. – 268 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті