Основні ідеї прийомів художнього проектування інтер'єрів кінотеатрів в стилі постмодернізм

Автор(и)

  • Irina Kuznetsova КНУУ «КПІ ім. І. Сікорського», Україна
  • Darina Korzhenevich КНУУ «КПІ ім. І. Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.16.34-49

Ключові слова:

художнє проектування, інтер'єр, постмодернізм, кінотеатр, ігрове середовище, іронія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню базису визначення прийомів дизайн - проектування інтер'єрів приміщень кінотеатрів в стилі постмодернізм.До особливостей постмодернізму в даному контексті належать гумор, поєднання стилів, яскраві кольори, метафоричність. На основі вивчених даних визначено особливості та специфічні властивості стилю постмодернізм, особливості його використання в дизайн-проектуванні інтер'єрів кінотеатрів, ідеї створення прийомів. При аналізі використовувалися можливості застосування деяких з тенденцій всередині постмодерністського руху: маргінальний модернізм;  метафоричний,  гумористичний, розважальний, ігровий. З додаткових розглядалися: деконструктивний; неовернакулярний, еклектичний; пародійний. відзначено  примітивізація використання класичних форм з активізацією вказаного на екстер'єрі кінотеатру.Проведено аналіз приміщень кінотеатрів і стилю постмодернізм.Серед обов’язкових приміщень є необхідність оформлення в стилі постмодернізм наступних приміщень кінотеатру:  касовий вестибюль з приміщеннями кас, вхідний вестибюль, фойє або розподільні кулуари,  буфет з підсобними приміщеннями, санітарні вузли, приміщення демонстраційного комплексу, глядацька зала, кабінет директора. Найбільшої уваги потребує цілісність інтер'єрів глядацькой зали, вхідного вестибюля та фойє.  Проведено короткий історіографічний аналіз розвитку кінотеатрів, вимог до їх проектування. Наукова новизна: Визначено основні ідеї прийомів концептуального дизайн-проектування кінотеатру у стилі постмодернізм:  гра стилістичними формулами; поєднання реального і умовно ігрового; гіперболізація, ефект спотворення об'єкта; гра з простором;  трактування середовищної композиції як сцени; іронічне обігрування традицій,  використання іронії другого рівня: ігри іронії, гри над іронією; гра жанровими моделями в певному історичному інтервалі.

Біографії авторів

Irina Kuznetsova, КНУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

Доктор мистецтв, професор

Darina Korzhenevich, КНУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

Магістр

Посилання

Алиев М.А. Ершов К.Г., Смирнов Б.А., Усачев Н.Н. Кинотеатры и видеозалы. СПб.: 1996. 300 с.

Андерсон П. Истоки постмодерна. М .: Издательский дом «Территория будущего», 2011. 208с.

Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ - начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. 488 с.

Березин О., Леонтьева К. Обзор рынка кинотеатров. Итоги 2007 года // Синемаскоп. 2008. Вып. 1 (21). -2008. С. 1-3.

Васильев Н., Глычев В. Игровая составляющая в дизайне и архитектуре постмодернизма //Проблемы дизайна - 2. Сб. ст. М.: Архитектура-С, 2004. 400 с.

Гринауэй П. Правила игры // Искусство кино. 1994. №2. С.25-34.

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення - https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-405

ДБН В.2.2-16-2019. Кинотеатри // Культурно – видовищні заклади. К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України, 2019. С20-22.

Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М.: Стройиздат, 1985. 177 с.

Ильин И.А. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М.: Ин-трада, 1997. 255с.

Калмыков В. П. Архитектура и проектирование кинотеатров. М.ː Изд. Академии архитектуры СССР, 1941. 116 с.

Корнієнко Ю.В. Еволюція проектного простору дизайну та архітектури постмодернізму: автореф. дис. … канд. філос. наук; Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова. К., 2011. 18 с.

Кузнецова І., Джоболда І. До питання використання терміну «гра» в дизайні /Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ, 2011. №7. С.10-11.

Кузнецова І.О., Корженевич Д.О., Пономаренко В.І. Явище гри та деконструкції у постмодернізмі // Архітектура та екологія. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16-18 листопада 2015 року). К.: НАУ, 2015. С.106-108.

Кузнецова І.О., Корженевич Д.О. Особливості ігрового принципу в постмодернізмі // Теорія та практика дизайну. Збірник наук. праць. К.: НАУ, 2015. С.117-124.

Леонтьева К. Исследование эффективности работы киносети и факторы, влияющие на посещаемость кинотеатров // Менеджер кино. 2007. № 1 (27). С. 34-39.

Леонтьева К. Маркетинговые стратегии современных городских кинотеатров // Киномеханик. 2007. № 4. С. 2-7.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті