РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

  • Пашкевич Калина Лівіанівна - д.т.н. (05.01.03 – Технічна естетика), професор, професор кафедри ергономіки і проектування одягу, Київський національний університет технологій та дизайну  (Україна).

 

Єременко Богдан Михайлович – к.т.н. (05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт), доцент КНУБА (Україна).

Каран Курана – PhD, доцент, Міжнародний Вестмінстерський університет, (Ташкент).

Ковальов Юрій Миколайович - д.т.н. (05.01.01 – Прикладна геометрія, комп’ютерна графіка), професор, завідувач кафедри промислового дизайну та комп’ютерних технологій, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука (Україна).

Колосніченко Марина Вікторівна - д.т.н. (05.19.04 – Технологія швейних виробів), професор, декан факультету дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна).

Колосніченко Олена Володимирівна - д.мист. (17.00.07 – Дизайн), доцент, Професор кафедри художнього моделювання костюма, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна).

Мартинов Вячеслав Леонідович – д.т.н. (05.01.01. – Прикладна геометрія та інженерна графіка), професор, професор кафедри архітектурних конструкцій КНУБА (Україна).

Остапенко Наталія Валентинівна – д.т.н. (05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів), доцент, завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна).

Пилипака Сергій Федорович - д.т.н. (05.01.01 – Прикладна геометрія, комп’ютерна графіка), професор, завідувач  кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна).

Пустюльга Сергій Іванович - д.т.н. (05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка), професор, професор кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Луцького НТУ (Україна).

Тарас Ірина Павлівна - к.т.н. (05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка), доцент, доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Україна).

Теренчук Світлана Анатоліївна – к.ф-м.н. (спеціальність – „фізика”), доцент, КНУБА (Україна).

Чупріна Наталія Владиславівна- д.мист. (17.00.07 – Дизайн), доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна).

Шмельова Тетяна Федорівна - д.т.н. (05.22.13 – Навігація і управління рухом), доцент, професор кафедри аеронавігаційних систем Національного авіаційного університету (Україна).